Den kanske viktigaste komponenten i en speldator är grafikkortet. Grafikkortet har som uppgift att beräkna och rita upp den grafik som visas på skärmen. Nyare spel är väldigt grafiktunga vilket ställer tuffa krav på ett snabbt grafikkort. För att spelupplevelsen ska vara angenäm måste spelet flyta på i ett jämnt flöde utan att vara ryckigt. Detta mäter man i något som kallas FPS (frames per second), alltså hur många bilder som visas per sekund. Det beror till stor grad på grafikkortet i datorn men även andra parametrar som processor, ram-minne och diskprestanda har betydelse för vilken FPS man får i spel. Målet är att ha så högt värde på FPS som möjligt. Om man har en dator med låga värden på FPS så kan man dra ner grafikinställningarna i spelet vilket resulterar i att spelet flyter på bättre men grafiken blir sämre. För att garantera den ultimata spelupplevelsen vill man såklart ha högt FPS-värde på de högsta grafikinställningarna.